VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č.7/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Obsah

 • Čl. 1 Úvodní ustanovení
 • Část I. Bakalářské a diplomové práce
  • Čl. 2 Vypisování a volba témat; zadávání závěrečné práce
  • Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečné práce
  • Čl. 4 Obhajoba závěrečné práce
 • Část II. Disertační práce
  • Čl. 5 Téma disertační práce
  • Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce
  • Čl. 7 Obhajoba disertační práce
 • Část III. Rigorózní práce
  • Čl. 8 Volba tématu a zadávání rigorózní práce
  • Čl. 9 Náležitosti, formální úprava, odevzdávání a obhajoba rigorózní práce
  • Čl. 10 Uznávání rigorózních prací
 • Část IV. Společná a závěrečná ustanovení
  • Čl. 11 Ukládání a kontrola prací v systému Theses.cz
  • Čl. 12 Kontrola a zveřejnění práce
  • Čl. 13 Odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty
  • Čl. 14 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2012-07 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf