VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 9/2011 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2011/2012

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK (www.cuni.cz), organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatřením.

 2. Nahlížení do materiálů lze umožnit všem uchazečům, kteří se účastnili přijímacího řízení 2011/2012, a to následujícím způsobem:

  1. uchazečům, kteří postoupili do 2. kola přijímací zkoušky (v případě dvoukolových přijímacích zkoušek), se nahlížení umožní v době jejího konání;

  2. ostatní uchazeči vyplní Žádost o nahlížení do materiálů přijímacího řízení, která je přílohou tohoto opatření; řádně vyplněnou a podepsanou žádost pak doručí na Referát přijímacího řízení nebo do Podatelny FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) a to k následujícím termínům:

   • bude-li žádost podána do 8. srpna 2011, nahlížení proběhne 22. srpna 2011 v době od 9.00 do 14.00 hod. na příslušných katedrách a ústavech;

   • bude-li žádost podána do 5. září 2011, nahlížení proběhne 19. září 2011 v době od 9.00 do 14.00 hod. na příslušných katedrách a ústavech.

  Žádost o nahlížení do materiálů musí obsahovat informaci o datu doručení Rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu na FFUK v Praze na akademický rok 2011/12.

 3. Vedoucí základních součástí FF UK písemně sdělí do 20. června 2011 na Referát přijímacího řízení místnost a jména pracovníků zajišťujících nahlížení uchazečů v obou stanovených termínech.

 4. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí základních součástí FF UK nebo jimi pověření pracovníci.

Přílohou tohoto opatření je Žádost o nahlížení.

V Praze dne 13. dubna 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)