VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

07

Opatření číslo 7/2007 – ke studiu učitelství na FF UK

  1. Studenti magisterského studia přijatí ke studiu studijního programu učitelství pro střední školy před 1. 10. 2006 dostudují podle stávajících studijních plánů.

  2. Ostatní studenti se mohou přihlásit do akreditovaného kurzu Učitelství pro střední školy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Přihlášky do kurzu CŽV přijímá referentka studijního oddělení Mgr. Blanka Vorlíčková, č. dveří 33, linka 228; blanka.vorlickova @ seznam.cz.

  3. Závěrečnou soubornou zkoušku z kurzu CŽV Učitelství pro střední školy může student skládat na základě úspěšného absolvování SZZK z příslušného oboru, včetně oborové didaktiky.

  4. Studentům, kteří v době absolvování kurzu CŽV učitelství nepřekročili standardní dobu studia oboru o víc než jeden rok, bude prominut poplatek za kurz ČZV, včetně závěrečné souborné zkoušky.

  5. Studentům, kteří překročili standardní dobu studia o víc než jeden rok nebo si v průběhu studia splnili některé povinnosti studia učitelství, bude poplatek za CŽV snížen o alikvotní část.

  6. Uvedené podmínky platí pro studenty pětiletého magisterského studia, pro ostatní studenty do získání akreditace navazujícího magisterského studia učitelství příslušného oboru.

V Praze dne 2. března 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan,