VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

06

Opatření číslo 6/2007 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008

V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohy č. 6 Statutu UK v platném znění stanovuji pro akademický rok 2007/2008 poplatky spojené se studiem ve výši:

1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ)

za každých dalších započatých šest měsíců studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy za 6 měsíců studia 12. 982,- Kč

  • ostatní studijní programy za 6 měsíců studia 11 130,- Kč

2. Poplatek za další studium (§ 58 odst. 4 zákona o VŠ)

za každý další započatý jeden rok studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy 1 967,- Kč za rok

  • ostatní studijní programy 1 712,- Kč za rok

3. Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 zákona o VŠ)

  • max. 8 000,- USD/rok

4. Poplatek za přijímací řízení pro ak.r. 2008/2009 (§ 58 odst. 1 zákona o VŠ)

  • 600,- Kč za přihlášku na tiskopise SEVT

  • 450,- Kč za elektronickou přihlášku1

V Praze dne 28. února 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan,

Vyjádření Akademického senátu FF UK dne 8. března 2007.

Poznámky


1

podpora elektronického podávání přihlášek