VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

05

Opatření číslo 5/2007 – k přestupu z prezenční do kombinované formy studia doktorských studijních programů studentů 3. ročníků

Přestup do kombinované formy studia studentů třetích ročníků prezenčního studia postgraduálního studia nelze uskutečnit v případě, kdy student nesplní Individuální studijní plán včetně složení Státní doktorské zkoušky do konce třetího ročníku. V tomto případě bude hodnocen Hodnocením C a bude mu ukončeno studium v doktorském studijním programu.

Opatřením děkana č. 5/2007 se zároveň ruší Opatření děkana č. 4/2006 k přiznávání účelových stipendií studentům doktorských studijních programů podle čl. 5, odst. 1A stipendijního řádu UK.

Praha, 15. února 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan,