VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

04

Opatření číslo 4/2007 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení

1. Poplatek

Výše poplatku činí 5 500,- Kč a je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem FF UK. Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6., Rigorózního řádu se stanovují v paušální výši 500,- Kč.

2. Náhrada nákladů

Za využívání informačních technologií činí výše náhrady nákladů podle čl. 6, odst. 2., 3 000,- Kč za každých započatých 12 měsíců, počítaných ode dne, kdy nabídku služeb přijal. Náhrada nákladů je splatná formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Nabídku služeb uchazeč přijímá dnem podání přihlášky a prokázání zaplacení stanovené výše úhrady.

3. Účinnost

Opatření nabývá účinnosti dne 14. 2. 2007.

V Praze dne 13. února 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan,