Studium

Studijní informační systém (SIS)

KONTAKT 

Oddělení informačních systémů 

sis@ff.cuni.cz

+ 420 221 619 830, 831

Michal Cáp

+ 420 770 153 012

Pregraduální studium

Jakub Vozáb

tel. + 420 771 127 622

Denisa Kubasová

tel. + 420 771 127 623

Pavlína Hotová

tel. + 420 771 127 624

Postgraduální studium

Martina Vokáčová

Radka Křivánková

+ 420 771 127 621

 

hl. budova, 1.p, místnost 127

Kontaktní osoby pro SIS na katedrách a ústavech 

Fragment pro web FF UK

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU (2020/2021)
    • Že jsem v pořádku zapsán/a do dalšího ročníku poznám v modulu Osobní údaje, pod položkou Evidenční list. Když se mi zde nabízí možnost tisku evidenčního listu pro akademický rok 2020/2021, jsem do dalšího ročníku v pořádku zapsán/a.
    • Více viz manualy.ff.cuni.cz.