Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 8 ze dne 7. 10. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. dokončují se hrubé rozvody ZTI a ÚT

 2. přepojení rozvaděče RS – bude provedeno mimo pracovní dobu FF.( 10.10. od 8,00 do 12,00 h)

 3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

 4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 5. provádí se montáž potrubí VZT

 6. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 7. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení

 8. je provedena reprofilace stropních železobetonových žeber ve skladu knih, nutná kontrola statika

 9. je zahájena výroba světlíku

 10. jsou prováděny práce na elektro a slb. v učebně andragogiky

 11. provádí se repase stávajících oken

Kontrola harmonogramu stavby

 1. postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu – bude provedeno 24.9.09 od 07.00 do 09.00 hodin, aby nebyl narušen ohřev vody – slněno, zbývá dokončit stavební úpravy niky plynoměru

 2. TDI konstatuje , že dle HMG dochází ke skluzu prací zjm. Světlík, kerm. Obklady a dlažby, osazování výplní otvorů. Zhotovitel provede opatření a aktualizaci HMG s ohledem na prováděné vícepráce.