Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK

duni17

přihláška

archiv & fotogalerie

slovníček

partneři

kontakt

 

Kurzy pro letní semestr 2017/2018

 

5. března 2018 | Byly zveřejněny tři nové přednášky z oblasti bezpečnost na internetu

Díky velkému zájmu o naše tradiční přednášky pořádané Ústavem informačních technologií a knihovnictví FF UK, mezi které patří například loňská s názvem Nakoukni Youtube pod pokličku nebo letošní Pavoučci na síti a Kyberbezpečnost pro digitální benjamínky, jsme se v projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita na FF UK rozhodli uspořádat speciální sérii dalších tří přednášek, které se zabývají bezpečným pohybem internetu, úskalími, která je třeba zdolávat, a opatřeními, která je dobré pro surfování bez nebezpečí dodržovat. Studenti ÚISKu pod vedením doktorky Radky Římanové si připravili následující kurzy:

Co můžu internetu říct? (čtvrtek 19. 4., určeno pro děti do 11 let)

Řidičák na internet aneb Bezpečně a spolehlivě online dálnicí (čtvrtek 24. 5., určeno pro děti 11–14 let)

Nebezpečné počítače aneb Jak poznáme kyberšikanu (čtvrtek 7. 6., určeno pro děti 11–15 let)

 

Videospot z kurzu Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 12. dubna 2016)

zpravicky

Reportáž o Dětské univerzitě FF UK na ČT Déčko: Zprávičky (natáčeno 6. dubna 2016, vysíláno 8. dubna 2016; od času 01:28)

 

Praha_logo-150x150 Letní semestr a zimní semestr 2013/2014 projektu Hledá se Sofie, Sofiinu letní školu 2014 a zimní semestry projektu Dětská univerzita FF UK 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 podpořilo partnerstvím hl. m. Praha.

Co je Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?

Dětská univerzita FF UK vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. FF UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Kde se vzala?

Pilotní první ročník dětské univerzity proběhl v letním semestru 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie. Cílem bylo ověřit si různé aspekty přístupu k nejmladší generaci. Na základě velmi kladného ohlasu projekt pokračoval i v dalších semestrech, od zimního semestru 2014/2015 již pod současným názvem Dětská univerzita FF UK.

Proč Sofie a sova?

Původ jména naší průvodkyně Sofie bychom hledali v řeckém slově „sofia“, česky „moudrost“. Její kamarádkou je sova, která je v evropském kontextu vnímána jako symbol moudrosti, a proto není náhodou, že sova je i symbolem FF UK.

Pro koho je Dětská univerzita FF UK určena?

Dětskou univerzitu FF UK dělíme do dvou stupňů. Nižší stupeň je určen zvídavým dětem navštěvujícím 3. až 5. třídu základní školy. Stupeň vyšší pak připravujeme pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

Sofie

Projekt probíhá dvakrát ročně (v zimním a v letním semestru). V každém semestru je připravena řada kurzů, ve kterých pedagogové FF UK zajímavou a adekvátní formou seznamují děti s vybraným oborem či tématem.

Na každý kurz se přihlašuje zvlášť. Na prvním kurzu, kterého se budete účastnit, obdržíte index, kam si děti zapisují názvy kurzů, za ty splněné dostanou razítko. Na konci každého semestru pozveme děti spolu s rodiči na setkání s paní děkankou, kde děti obdrží diplom účastníka, nebo absolventa (pět a více absolvovaných kurzů) Dětské univerzity FF UK.

Účast na jednotlivých kurzech je zpoplatněna částkou 100 Kč za kurz, která je vybírána oproti příjmovému dokladu na místě před konáním každého kurzu. Praktické informace obdrží rodiče přihlášených dětí v elektronické podobě po zaslání elektronické přihlášky. Změny v průběhu kurzu jsou možné a rodiče o nich budou vždy včas informováni. Dohled nad dětmi zajišťují pedagogové a organizátoři Dětské univerzity FF UK.

Kde Dětská univerzita FF UK probíhá?

Kurzy se konají nejen v budovách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale také v prostorách spolupracujících institucí.