Archiv autora: Petr Kukal

FF > Články od: Petr Kukal

Studenti, vyučující a absolventi FF UK mezi nominovanými na ceny Magnesia Litera

Také mezi autory knih nominovaných na letošní ceny Magnesia Litera jsou absolventi, vyučující či studenti Filozofické fakulty UK. Upřímně jim k nominacím blahopřejeme a věříme, že je na slavnostním vyhlášení, které proběhne 7. dubna v přímém přenosu České televize, promění v ocenění.

Právě bylo vyhlášeno fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

Své lingvistické či interdisciplinární práce mohou studenti bakalářských a magisterských oborů FF UK přihlašovat do 27. 4. 2020.

Zemřel významný český filozof Erazim Kohák

S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že v sobotu 8. února zemřel prof. Erazim Kohák (1933-2020). Patřil k nejvýraznějším postavám české filosofie 20. a 21. století. Jako přednášející, badatel i překladatel byl velmi výraznou postavou polistopadové Filozofické fakulty UK a Akademie věd ČR.

Archaeology Magazine uvádí na prvním místě seznamu 10 nejvýznamnějších objevů roku 2019 Chuyho hrobku

Objev, který přední vědecko-popularizační americký časopis vyzdvihuje, učinila vloni v jižní Sakkáře expedice vedená Mgr. Mohamedem Megahedem, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Doktorand Filozofické fakulty UK Jakub Sláma získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Prestižní ocenění, na něž byl navržen za vynikající diplomovou práci na téma Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov, převzal doktorand Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu anglického jazyka a didaktiky 16. listopadu na zámku v Lužanech.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

Projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Na FF UK proběhla historicky první konference České asociace kognitivní lingvistiky (CALC)

Padesát účastníků vyslechlo během 21. a 22. listopadu 2019 celkem 23 příspěvků zaměřených od kognitivně-gramatických analýz přes psycholingvistická zkoumání až ke kulturně-kognitivním přístupům k jazyku.

V Ruzyni proběhl pietní akt k uctění památky zavražděných a do koncentračního tábora Sachsenhausen odvlečených studentů

Spolu se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje jej pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Vychází kniha „Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě“. K vydání ji připravilo Centrum pro studium středověku FF UK

Na publikaci, která je výstupem projektu „Středověká komika“, se podíleli medievistky a medievisté z několika fakultních ústavů a kateder, ale také odborníci na středověk mimo FF UK.

Filozofická fakulta UK a Spolek pro zachování odkazu českého odboje si připomenou 80. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty

Vzpomínkový akt za přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR proběhne v den výročí pohřbu Jana Opletala, 15. 11. 2019 od 10:30 hod. u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu.