Doktorand Filozofické fakulty UK Jakub Sláma získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Prestižní ocenění, na něž byl navržen za vynikající diplomovou práci na téma Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov, převzal doktorand Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu anglického jazyka a didaktiky 16. listopadu na zámku v Lužanech.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Je spojena s předáním diplomu a rovněž nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele. Mgr. et Mgr. Jakubu Slámovi upřímně blahopřejeme.

Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK

Cena Josefa Hlávky


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK