Na FF UK proběhla historicky první konference České asociace kognitivní lingvistiky (CALC)

Padesát účastníků vyslechlo během 21. a 22. listopadu 2019 celkem 23 příspěvků zaměřených od kognitivně-gramatických analýz přes psycholingvistická zkoumání až ke kulturně-kognitivním přístupům k jazyku.

Vedle domácích kognitivních lingvistů zazněly rovněž příspěvky účastníků z Německa či Švédska; s plenárními přednáškami vystoupily významné badatelky v oblasti kognitivního popisu slovanských jazyků Laura A. Janda z univerzity v norském Tromsø, Masako Fidler z prestižní americké Brownovy univerzity a Mirjam Fried z FF UK.

Byť sídlem v Praze, daří se asociaci CALC oslovovat také badatele napříč Českou republikou: na konferenci tak byly zastoupeny také Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

První konference CALC nabídla účastníkům řadu pohledů z perspektiv, které se v českém prostředí dosud mohly setkat pouze v omezené míře. Součástí konferenčního programu bylo rovněž zasedání Valné hromady CALC, na níž byla otevřena diskuse o budoucím směřování konference, která by se měla konat za dva roky.

Akce byla pořádána za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Odkazy:
Webové stránky asociace CALC

Elektronická verze knihy abstraktů
O České asociace kognitivní lingvistiky


Související články