Studenti, vyučující a absolventi FF UK mezi nominovanými na ceny Magnesia Litera

Také mezi autory knih nominovaných na letošní ceny Magnesia Litera jsou absolventi, vyučující či studenti Filozofické fakulty UK. Upřímně jim k nominacím blahopřejeme a věříme, že je na slavnostním vyhlášení, které proběhne 7. dubna v přímém přenosu České televize, promění v ocenění.

V kategorii Naučná literatura byla nominována monografie „Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu (1980-1995)“ autorského kolektivu vedeného dr. Michalem Kopečkem, přednášejícím na Ústavu českých dějin FF UK.

 

V téže kategorii byl pak nominován grandiózní opus „Jan Žižka“ prof. Petra Čorneje, absolventa oboru historie – český jazyk na FF UK.

Nominaci v kategorii Nakladatelský čin získala publikace „Katedrála viditelná a neviditelná“. Vedoucí autorského kolektivu dr. Jana Maříková-Kubková vystudovala na FF UK klasickou archeologii a dějiny umění. Mezi dalšími autory publikace je pedagog Ústavu hudební vědy prof. David Eben a absolventi ústavu dr. Václav Kapsa a dr. Tomáš Slavický.

Zvláště hrdí jsme na nominaci v kategorii Objev roku. S novelou „Tapetář“ aspiruje na toto ocenění naše studentka 2. ročníku hispanistiky Ema Labudová.

Již tradičně uspěli naši absolventi v nominacích na cenu Magnesia Litera v kategorii Překladová kniha. Za překlad románu kolumbijského spisovatele Fernanda Valleja „Madona zabijáků“ je nominován Petr Zavadil, absolvent oboru francouzština – španělština na FF UK.

Druhou ze tří nominací v této kategorii získal doc. Ladislav Nagy, který na FF UK vystudoval anglistiku a filozofii a později zde také v rámci doktorského studia přednášel. Nominován byl za překlad prvních tří svazků částečně autobiografické pentalogie Edwarda St Aubyna, které shrnuje kniha „Patrick Melrose I“. Všem nominovaným blahopřejeme.

Několik pedagogů či absolventů FF UK je také mezi porotci soutěže. Z pedagogů jsou to prof. Petr A. Bílek z Ústavu české literatury a komparatistiky, který zasedá v porotě pro kategorie Próza, dr. Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění, člen poroty pro kategorii Naučná literatura, dr. Blanka Činátlová a doc. Jan Wiendl, oba z Ústavu české literatury a komparatistiky, kteří se angažují v porotě pro kategorii Nakladatelský čin, doc. Michal Stehlík z Ústavu českých dějin, člen poroty pro kategorii Publicistika, a konečně doc. Tomáš Glanc z Ústavu informačních studií a knihovnictví, doc. Mariana Machová z Ústavu anglofonních literatur a kultur a dr. Jovanka Šotolová z Ústavu translatologie zasedající v porotě pro kategorii Překladová kniha.

Z absolventů FF UK zasedají v porotách Magnesie Litery 2020 PhDr. Markéta Hejkalová v porotě pro kategorii Próza, prof. Jaroslav Provazník v porotě pro kategorii Kniha pro děti a mládež a Mgr. Viktor Janiš a Mgr. Jana Zoubková v porotě pro kategorii Překladová kniha.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK