V Ruzyni proběhl pietní akt k uctění památky zavražděných a do koncentračního tábora Sachsenhausen odvlečených studentů

Spolu se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje jej pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

V rámci vzpomínkového aktu promluvil děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann, který za fakultu u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu rovněž položil věnec. Ve svém projevu vyzdvihl zejména hrdinství studentů protestujících proti totalitě; zmínil však rovněž akademické svobody jako indikátor stavu svobody ve veřejném prostoru. „Každý útok na univerzity je v důsledku útokem na svobodný a plnohodnotný život společnosti,“ uvedl doslova.

Blok slavnostních projevů zakončila zdravice Bc. Pavly Cvachovcové, zástupkyně studentské obce Filozofické fakulty UK. Oba projevy jsou v doslovném znění k dispozici v přílohách.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Projev děkana FF UK doc. Michala Pullmanna
Projev zástupkyně studentů Bc. Pavly Cvachovcové


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK