Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

Projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Na projektu se nicméně podílí řada zaměstnanců, studentů a absolventů Filozofické fakulty UK. Tím přispívají k naplňování třetí role univerzity, do níž spadá mimo jiné aktivní a svobodné zapojování do veřejné diskuse o aktuálních společenských a politických otázkách.

Vedení Filozofické fakulty UK tyto aktivity kolegyň a kolegů podílejících se na projektu Sinopsis podporuje a odmítá jakékoliv formy nátlaku na ně.

za vedení Filozofické fakulty UK
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan


Související články