Minulá volební období

POZVÁNKA na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. března 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 7. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Zápis z jednání Studijní komise AS FF UK dne 24. 1. 2013

  3. Návrh na prodloužení akreditací na dostudování u pětiletých magisterských oborů

  4. Návrh na prodloužení akreditace pro doktorské studium kulturologie na dostudování

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – evropská studia v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  6. Akreditační materiály na vlastní stránce

 4. Zánik Katedry kulturologie FF UK a její sloučení s Ústavem etnologie FF UK

 5. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Rozmezí pro stanovení výše poplatků za delší studium pro akademický rok 2013/2014

  3. Návrh výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014

 6. Výše doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2013

 7. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2012

  1. Text výroční zprávy o činnosti AS FF UK za rok 2012

  2. Příloha č. 1 – Soupis usnesení AS FF UK za rok 2012

  3. Příloha č. 2 – Prezence na zasedáních AS FF UK v roce 2012

  4. Příloha č. 3 – Zprávy komisí FF UK za rok 2012

 8. Různé

Jan Chromý