Minulá volební období

POZVÁNKA na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. října 201313,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 12. zasedání AS FF UK

 3. Akreditace

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o rozšíření akreditace o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  3. Akreditační materiál a stanovisko Studijní komise na vlastní stránce

 4. Volba kandidáta na funkci děkana

 5. Návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení

 6. Rozdělení Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na dvě pracoviště

 7. Volba dalších členů volební komise pro volby do AS UK na funkční období 2014 – 2017

 8. Různé

Jan Chromý