Minulá volební období

POZVÁNKA na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 19. září 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 11. zasedání AS FF UK

 3. Harmonogram zasedání AS FF UK na akademický rok 2013/2014

 4. Akreditace

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia, Norská studia, Švédská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  3. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Romistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  5. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Religionistika v navazujícím magisterském SP Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace o SO Ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  7. Žádost o rozšíření akreditace o SO TEMA – Evropské společnosti: identita a vývoj/TEMA – European societies: identity and development/TEMA – Sociétés européennes: identité et développement v navazujícím magisterském SP Historické vědy/History/Les sciences historiques (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení, s výukou v českém/anglickém/francouzském jazyce)

  8. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce

 5. Volby do AS UK na volební období 2014 – 2017

 6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Akreditované bakalářské studijní programy a obory – přehled

  3. Akreditované magisterské studijní programy a obory – přehled

  4. Obecné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

  5. Oborově spedifické podmínky – bakalářské studium

  6. Oborově spedifické podmínky – magisterské studium

 7. Novely Statutu FF UK

  1. Novela týkající se garantů studijních programů a oborů

   1. Průvodní dopis děkana fakulty

   2. Návrh novely Statutu FF UK

  2. Technická novela

   1. Průvodní dopis děkana fakulty

   2. Návrh novely Statutu FF UK

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

 8. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK – pomocné úplné znění s vyznačenými změnami

  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK

  5. Stanovisko Studijní komise FF UK

 9. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  3. Pravidla pro oganizaci studia na FF UK – pomocné úplné znění s vyznačenými změnami

  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK

  5. Stanovisko Studijní komise FF UK

 10. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

  3. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK – text s vyznačenými změnami

  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK

  5. Stanovisko Studijní komise FF UK

 11. Opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

  4. Stanovisko Studijní komise FF UK

 12. Organizační řád děkanátu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Organizační řád děkanátu FF UK

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

 13. Návrh výše doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013

 14. Disciplinární komise FF UK

 15. Novela Statutu UK

 16. Různé

Jan Chromý