Minulá volební období

Akreditační materiály na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 15. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Divadelní věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

    1. Zpráva Studijní komise

    2. Stanovisko Studijní komise

  2. Žádost o převedení SO Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) z doktorského SP Philology na doktorský SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) bez studijního oboru (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce).

  3. Žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  4. Žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  5. Akreditační žádosti v zaheslovaném souboru .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.