Volební období 2000-2002

Přehled prodlužování pracovních smluv na FF UK v období VI/2001 – X/2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

I. Úvodní poznámky

  1. Jde o přehled prodloužených pracovních smluv (hlavní i vedlejší pracovní poměr) asistentů, odborných asistentů, docentů a profesorů. Rozsah úvazku je různý (1.0 – 8.0), jde o pracovníky všech věkových kategorií (včetně pracovníků vdůchodovém věku a vdůchodu).
  2. Rozhodnutí všech prodloužení těchto pracovních poměrů vycházelo z návrhu vedoucího základní součásti a tyto podklady ve všech případech respektovaly zásady prodlužování pracovních poměrů vyhlášené děkanem fakulty dne 13. června 2001.
  3. Přehled nezahrnuje nástupy nových pracovníků na základě výběrového řízení, resp. případy, kdy zákon a vnitřní předpisy nevyžadují vypsání výběrového řízení.
  4. Všechna výběrová řízení s výsledky jsou zveřejněna na úřední desce fakulty a jejich přehled lze získat na elektronické podobě naší úřední desky (domovské stránky fakulty).
  5. Přehled prodloužených pracovních smluv zahrnuje smlouvy na dobu určitou vrůzném rozsahu (několik měsíců až 5 let), vpěti případech byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Jednalo se pouze o docenty mladšího (středního) věku splným hlavním pracovním úvazkem na fakultě.
  6. Pokud není vdalším přehledu uvedeno jinak, respektovalo prodloužení pracovní smlouvy (výše úvazku, doba na kterou byla smlouva uzavřena) návrh vedoucího základní součásti.

II. Přehled – prodloužené smlouvy

1.

Katedra sociologie

1 profesor, 1 docent, 2 odborní

asistenti

2.

Katedra psychologie

1 profesor, 4 docenti, 2 odborní

asistenti

3.

Katedra sociální práce

1 profesor, 3 docenti, 6 (odborných)

asistentů

4.

Indologický ústav

3 odborní asistenti, 1 asistent

5.

Ústav filozofie

a religionistiky

3 profesoři, 1 docent, 2 odborní

asistenti

6.

Ústav klasické

archeologie

1 profesor

7.

Katedra české literatury

1 profesor, 1 docent

8.

Ústav anglistiky

1 profesor

9.

Ústav českého jazyka

1 profesor, 5 odborných asistentů

10.

Ústav slavistických

a východoevropských

studií

1 docent, 3 odborní

asistenti

V případě odborných asistentů šlo

o obsazení míst

dosavadními pracovníky, ovšem na

základě výběr. řízení

11.

Ústav dějin umění

2 profesoři, 2 docenti, 1 odborný

asistent

12.

Katedra filmových studií

2 docenti, 1 odborný asistent

13.

Ústav Blízkého východu

2 profesoři, 1asistent

V případě profesorů

snížen úvazek z6.0

na 4.0

14.

Katedra pedagogiky

1 docent, 2 odborní asistenti

15.

Ústav Dálného východu

1 docent

16.

Ústav etnologie

1 docent

17.

Katedra ekonomie

1 docent

18.

Ústav translatologie

2 profesoři, 5 odborných asistentů

19.

Ústav informačních studií

1 profesor, 1 docent, 2 (odborní )

asistenti

20.

Ústav komparatistiky

1 profesor, 3 docenti

2 docenti, kteří nejsou vdůchodovém věku,

na dobu neurčitou

21.

Ústav lingvistiky

1 profesor, 1 docent, 1 odborný

asistent

22.

Katedra andragogiky

2 odborní asistenti

23.

Ústav bohem. studií

2 odborní asistenti

24.

Ústav pro pravěk

2 docenti, 1 odborný asistent

25.

Ústav románských studií

5 docentů, 2 odborní asistenti

3 docenti, kteří nejsou vdůchodovém věku,

na dobu neurčitou

26.

Ústav českých dějin

1 profesor, 2 docenti, 1 odborný

asistent

27.

Katedra archivnictví

2 profesoři, 1 odborný asistent

28.

Katedra germanistiky

1 profesor, 1 docent, 2 (odborní)

asistenti

Od vedoucího katedry

vyžádána koncepce

personálního rozvoje

pracoviště

29.

Ústav světových dějin

1 odborný asistent

Prodloužena smlouva

a zároveň uděleno

neplacené volno

30.

Fonetický ústav

2 odborní asistenti

31.

Psychologický ústav

1 odborný asistent

32.

Ústav politologie

1 docent

III. Přehled – neprodloužené smlouvy

1.

Katedra psychologie

1 odborný asistent

2.

Ústav filozofie a rel.

1 profesor

3.

Katedra české literatury

1 docent

4.

Ústav slavistických

a východoevropských

studií

7 asistent, odborný asistent

Na všechna místa bylo vypsáno výběrové řízení

5.

Ústav pro pravěk

1 profesor, 1 docent

6.

Ústav románských studií

1 docent

7.

Psychologický ústav

1 profesor

8.

Katedra divadelní vědy

1 profesor, 1 docent