Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis12_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 27. 10. 1999

Přítomni: Doc.P.Zemánek, Dr.M.Popelka, I.Příbramská, P.Trantina

Omluven: Dr.Z.Štěpánek

1) kandidáti na děkana:

– prozatím podal svou kandidaturu jen prof.Uličný

2) informační systém:

– informace ze zápisu kolegia děkana – na systému se pracuje

– doc. Jirků spolupracuje s K. Jonákovou

3) xeroxové karty:

– reakce na e-mail jednoho ze studentů, v němž vyjádřil nespokojenost se stylem prodeje karet

– předsednictvo AS podporuje iniciativu Studentské rady,

– doc. Zemánek na toto téma pohovoří s tajemníkem fakulty

4) program listopadového jednání AS FF UK:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z minulého jednání

3. Představení kandidátů na funkci děkana

4. Vyhlášení voleb do AS FF UK – upřesnit konec podávání kandidátek (podatelna)

5. Vyhlášení voleb do AS UK (asi na 7.-8.12.), vytvoření komise – podklady pro body 4 a 5 připraví P. Trantina

6. Vystoupení předsedů komisí FF UK, zvolených z řad AS: doc. P. Zemánek, dr. J. Homoláč, Dr. M. Popelka, dr. A. Stöcklová, Dr. J. Šubrt (usn. č. 116)

7. Projednání usnesení č.85/99 – jednooborové studijní plány oborů, určené pouze bakalářům typu 3B – o podklady bude požádáno Studijní oddělení

8. Informace předsedy

9. Různé

Zapsal:

Pavel Trantina

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát