VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 5. 2021 – Ústav románských studií / Job offer from 13 May 2021 – Department of Romance Studies

Č.j.: UKFF/178125/2021

English see below

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na moderní a soudobou literaturu)
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na obou stupních studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných ÚRS

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru italianistika
 • titul Ph.D. z románských literatur s perspektivou brzké habilitace
 • znalost češtiny výhodou
 • přiměřená publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 18.6.2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.
Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cz/UK-9056.html.
Rozhodnutí děkana

Department of Romance Studies 

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Contemporary Italian literature
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – BA and MA degree in Italian Philology
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research and publishing in the field
 • Participation in the projects of the Institute of Romance Studies

Job requirements:

 • MA in Italian philology
 • PhD degree, in Romance literatures or a related discipline
 • University teaching experience in Italian literature
 • proficiency in Czech is welcome
 • research and publishing experience

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: June 18, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • summary of work experience in the field
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

For more information, please contact Mr. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (pavel.stichauer@ff.cuni.cz).

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

 

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.