VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 – Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 – Department of Psychology

English see below

Katedra Psychologie

Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor
Obor a zaměření: učitel obecné psychologie a /nebo psychologické metodologie (znalost statistických metod vítána)
Mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe)
Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán)
 • kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Termín přihlášky: 20. 7. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

 

Department of Psychology

Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor
Field and specialization: Teacher of General Psychology and / or Psychological Methodology (knowledge of statistical methods is welcome)
Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice)
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job requirements:

 • doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome)
 • adequate professional, research and publishing activity in the field

Expected starting date: September 1, 2020
Application deadline: July 20, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • curriculum vitae including an overview of publication and practice
 • copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

 

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.