VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Interní výběrové řizení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu světových dějin

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. dubna 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu světových dějin dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 4. května 2020.

Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě.

Součástí přihlášky musí být:

a) aktuální profesní životopis
b) bibliografie odborných prací
c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty
d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období

Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran.

Součástí koncepce musejí být tyto oblasti:

  • personální rozvoj
  • rozvoj pedagogické činnosti
  • rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
  • výhled dalších možných oblastí rozvoje

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.