VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

English see below

Jazykové centrum

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: francouzský jazyk
Platová třída: L1
Úvazek: 0,5

Popis pozice:

 • výuka obecné francouzštiny i odborného jazyka pro neoborové studenty na úrovni A1-B2
 • příprava zkoušek a jejich realizace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru francouzská filologie
 • výborná znalost francouzštiny
 • pedagogická praxe v oboru
 • přiměřená odborná a publikační činnost
 • znalost češtiny
 • organizační a administrativní schopnosti
 • aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou
 • znalost akademického prostředí výhodou
 • titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020
Termín přihlášky:  15. 12. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis obsahující přehled pedagogické, vědecké a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czOriginály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

 

Rozhodnutí děkana o přijetí

Language centre

Job title: lecturer
Field and specialization: French language
Pay group: L1
Position: half-time

Job description:

 • teaching general and academic French to non-major students on A1-B2 level
 • preparation and assistance during the exams
 • participation at projects financed from external sources

Job requirements:

 • M.A. in French Studies
 • proficient knowledge of French
 • teaching experience in the given field
 • adequate professional and publication record
 • knowledge of Czech language
 • organization and administration skills
 • active knowledge of English (ability to teach in it) is an advantage
 • knowledge of the academic environment is an advantage
 • Ph.D. degree or enrolment in a Ph.D. programme is welcome

Expected starting date: 1st February 2020
Application deadline:  15th December 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional curriculum vitae containing overview of teaching experience and scientific and publication activity
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • letter of motivation related to the teaching position (1-2 standard pages)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
  or
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.czThe original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.