VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Katedra logiky/ Job offer from 24 October 2018 – Department of Logic

English see below

Katedra logiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: logika, základy matematiky
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 1.0

Požadavky:

 • dokončené doktorské vzdělání (Ph.D.) v oboru logika či příbuzných oborech
 • přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru
 • ochota pružně reagovat na potřeby katedry, pokud jde o typ, zaměření a rozsah vyučovaných předmětů
 • schopnost učit v českém jazyce a později též v anglickém jazyce (od října 2019)
 • přednost budou mít kandidáti s mezinárodní stáží po skončení doktorského studia (postdoc) v trvání alespoň 6 měsíců

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019
Termín přihlášky: 26. listopadu 2018

 Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis se seznamem publikací
 • kopie dokladů o vzdělání
 • představa o působní na pracovišti (max. 2 strany)

Způsoby přihlášení:

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of Logic

Name of position: academic employee – associate professor
Field: logic, foundations of mathematics
Expected salary class: AP2
Contract: 100%

Requirements:

 • finished doctoral studies (Ph.D.) in logic or related fields
 • appropriate research and publication record in the field
 • flexible approach to department’s needs regarding the type, scope and extent of classes which are to be taught by the candidate
 • ability to teach in Czech and starting October 2019 also in English
 • priority will be given to candidates with an international position after obtaining the PhD degree (postdoc), with duration of at least 6 months

Expected start of work: January 1, 2019
Application deadline: November 26, 2018

 Application requirements:

 • Application form
 • CV with publication list
 • copy of education certificates
 • motivation letter (max. 2 pages)

Application options:

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.