Data a jejich využití v praxi. Katedra sociologie FF UK pořádá odborná školení

Data jsou sexy. Mnohdy jsou ale omylem či záměrně využívána ke zmatení či překroucení reality. Aby data mohla být užitečná pro naše rozhodování, je potřeba vyvodit z nich pravdivé závěry. To je ale proces plný nástrah. Proto jsme se rozhodli využít našich znalostí a praxe ve výzkumu i výuce a nabídnout veřejnosti odborná školení zaměřená na sběr, zpracování, analýzu, interpretaci a vizualizaci dat. Lektoři jsou zaměstnanci Katedry sociologie FF UK se zkušenostmi z prestižních zahraničních univerzit (Oxford, Oslo, Sciences Po. Paris a další).

V nadcházejícím zimním semestru 2018/2019 nabízíme tato školení:

 • Rozumět datům;
 • Principy a praxe vizualizace dat;
 • Kontroverzní sociologická témata dnešní doby;
 • Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R;
 • Dotazování online: vlastní dotazník pomocí LimeSurvey.

Obsah jednotlivých školení i výukové cíle naleznete na sociologie.ff.cuni.cz/skoleni.

Školení jsou určena zájemcům z nejrůznějších profesních (ale i zájmových) oblastí, například:

 • profesionálům, kteří ke své práci využívají data nejrůznější povahy;
 • studentům i akademikům, kteří s daty pracují na odborné úrovni, ale postrádají systematickou průpravu;
 • pracovníkům státní správy, kteří např. připravují podklady pro rozhodování, studie problémů, analýzy apod.;
 • pracovníkům neziskových organizací, kteří by rádi sami analyzovali problémy, kterým se věnují, či postoje veřejnosti k těmto problémům;
 • profesionálům, kteří zadávají práci výzkumným agenturám;
 • a všem dalším vážným zájemcům.

 

Školení jsou vypisována jednotlivě a zahrnují vždy 9 výukových hodin po 45 minutách během pátečního dne. Pořadí školení tvoří návaznost pro ty zájemce, kteří by chtěli získat ucelenější průpravu v práci s daty.

Obsah školení čerpá ze silného profesního zaměření katedry na empirický výzkum a analýzu dat. Vycházíme z myšlenky, že základem dobré vědy, ale i dobré analytické činnosti v širším slova smyslu, je schopnost a praxe práce s daty, od jejich sběru, po jejich interpretaci a vizualizaci. Kvalitní práce s daty a informačními zdroji je předpokladem pro kvalitní rozhodování a návrhy řešení zkoumaných problémů.

Přihlášky a podrobnosti na sociologie.ff.cuni.cz/skoleni.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK