VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

English see below

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: Arabský jazyk
Předpokládaná mzdová třída: L1
Úvazek: 0,5

Požadavky:

 • titul Bc. v oboru arabistika
 • perspektiva dosažení titulu Mgr. v tomtéž oboru v horizontu 1 roku
 • vynikající schopnost práce se spisovným arabským jazykem slovem i písmem
 • předpoklady k výuce jazyka na vysokoškolské úrovni
 • schopnost výuky v českém nebo slovenském jazyce

Předpokládaný nástup: 1. srpen 2018
Termín přihlášky: 20. 6. 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

 

Institute of Near Eastern and African Studies

Name of the position: Lecturer
Field and specialization: Arabic Language
Expected pay group: L1
Workload: 0,5

Requirements:

 • B.A. degree in Arabic Studies
 • prospective M.A. in Arabic Studies within 1 year
 • excellent command of Arabic in written and spoken form
 • readiness to teach at the university level
 • ability to teach in Czech or Slovak (for the B.A. level students)

Expected beginning: 1 August 2018
Dead-line for applications: 20 June 2018

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
 • the idea of acting on this posittion (up to 1 page)

Forms of applying:

 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Or by e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.