VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti jazykové standardizace a jazykového kontaktu

Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“.

Popis pozice:

Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. na úkolech „Jazyková standardizace a destandardizace jako formy adaptace jedinců a společenství v době moderní a postmoderní“ a „Primární socializace v situacích jazykového kontaktu“.

Požadavky:

  • Odborná zkušenost s výzkumem jazykové standardizace, jazykové normy, jazykového kontaktu a socializace uživatelů menšinového jazyka.
  • Ph.D. v relevantním oboru (nebo výhled brzkého dokončení).

Hlavní očekávané výstupy:

  • 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc
  • aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem)

Zapojení do projektu:

  • výše úvazku do 0,2 FTE
  • 2018–2020 (s možným prodloužením do r. 2022)

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný odborný životopis
  • soupis publikační a případné projektové činnosti

Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18.4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

eu-msmt