VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 29. 1. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 29 January 2018 – Department of Germanic Studies

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: finská lingvistika nebo finská literatura
Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní činnosti

Požadavky

 • titul PhD (nebo ekvivalent) v oboru finský jazyk nebo finská literatura nebo v jiném relevantním filologickém oboru
 • organizační a pedagogické schopnosti
 • výborná znalost finštiny, znalost dalších jazyků výhodou
 • schopnost učit v angličtině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou
 • prokazatelná perspektiva brzkého zahájení habilitačního řízení

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 15. března 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

rozhodnutí děkana

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant Professor
Expected salary/job rank: AP2 level
Field and specialization: Finnish Linguistics or Finnish Literature
Position: 40 hours per week

Job description

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • publishing scholarly publications
 • sharing administrative duties

Job requirements

 • doctoral degree in Finnish linguistics or Finnish literature or in another related area
 • organizational and teaching skills
 • excellent knowledge of Finnish, knowledge of other languages will be an advantage
 • ability to teach in English
 • adequate research and publication record in the field of specialization
 • PI experience in research projects and grants will be an advantage
 • demonstrable prospects of starting the “Habilitation” process soon

Expected starting date: October 1, 2018
Application deadline: March 15, 2018

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.