VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 29. 5. 2017 – Ústav Blízkého východu a Afriky

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav Blízkého východu a Afriky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent /asistentka
Obor a zaměření: íránistika se zaměřením na perštinu a tádžičtinu.
Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou

Požadavky:

 • akademická hodnost Ph.D. v lingvistice se zaměřením na srovnávací jazykovědu,
 • výborná znalost perského jazyka se zaměřením na jeho východní formy,
 • zkušenost s výukou na vysoké škole,
 • přiměřená akademická publikační činnost,
 • znalost češtiny,
 • předpoklady k organizační práci v akademické sféře,
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem se schopností práce s odbornými texty z oboru íránistika,
 • znalost alespoň jednoho dalšího světového jazyka.

Předpokládaný nástup: 1. září 2017
Termín přihlášky: do 30. června 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe ve výuce persických jazyků na vysoké škole,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

VŘ_Ústav Blízkého východu a Afriky_Íránistika

Rozhodnutí o úspěchu ve VŘ