Výběrové řízení ze dne 12. 5. 2017 – Katedra tělesné výchovy

Katedra_telesne_vychovy
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Katedra tělesné výchovy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor L1
Obor a zaměření: tělesná výchova.
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru TV,
 • předchozí pedagogická činnost v oblasti TV a sportu,
 • sportovní všestrannost výhodou (např. zaměření na míčové hry, kondiční a zdravotní posilování, badminton),
 • znalost angličtiny nebo němčiny na konverzační úrovni,
 • znalost práce s PC,
 • organizační a komunikační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 15. června 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled předchozí pedagogické praxe,
 • kopie dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

VŘ_Katedra tělesné výchovy

Rozhodnutí o úspěchu ve VŘ


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK