Filozofická fakulta UK otevře centrum Borise Němcova pro studium Ruska

Filozofická fakulta UK otevře ve spolupráci s Fondem Borise Němcova za svobodu nové Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska. Centrum představila Žanna Němcovová, dcera Borise Němcova a zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu, ve středu 10. května 2017. 

Nové centrum bude jedním z badatelských týmů působících v rámci Výzkumných center Filozofické fakulty, jejichž část se specializuje na areálový výzkum kulturních, politických, historických a společenských aspektů strategických světových regionů. Jedná se zejména o oblasti Předního východu, Centrální Asie, Dálného východu, Ruska a Latinské Ameriky. Týmy špičkových odborníků dané regiony zkoumají komplexně z perspektiv politologie, filosofie, demografie, sociální geografie, lingvistiky či ekonomie. Mimo jiné se zabývají otázkami konfliktů a bezpečnosti v daných oblastech, migrací, mezikulturními vztahy či pamětí, identitou a myšlením jednotlivých kultur.

Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska bude připravovat analýzy, zprostředkovávat rozhovory s odborníky, organizovat semináře a konference za účasti evropských a ruských nezávislých expertů. Výstupy svého výzkumu chce srozumitelnou formou prezentovat jak v médiích, tak na univerzitách v Evropě i Rusku.

Klíčový rozměr budoucí činnosti Akademického Centra Borise Němcova spočívá na jedné straně ve vytváření mezinárodní sítě kontaktů mezi odborníky na východní Evropu, na straně druhé ve vlastní popularizační, a zejména vědecké činnosti. V komunikaci s našimi ruskými partnery se podařilo definovat šest prioritních směrů výzkumu; konkrétně se jimi stane situace ruské společnosti v zrcadle současné kultury, obraz budoucnosti u obyvatel Ruska, analýza občanských protestů v Rusku, modely kolektivní (kulturní) paměti Ruska, ruská emigrace 20. a 21. století, evropské hodnoty jako formativní faktor identit v Rusku a na postsovětském prostoru.

Mezi uvedenými okruhy se objevují jak aktuální politicko-sociální otázky, tak i témata umožňující zkoumat historické kořeny a evropské souvislosti dnešních problémů východoevropského areálu. Navzdory různému charakteru a odlišné historii obě zakládající instituce, tedy Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Fond Borise Němcova za svobodu, spojuje obhajoba lidských práv, demokratických hodnot a principů otevřené společnosti v dnešním světě. Moje osobní poděkování patří představitelům fondu, kteří se na nás na konci roku 2016 obrátili s nabídkou spolupráce, stejně jako vedení fakulty, jež od počátku tuto iniciativu podpořilo,“ říká Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK.

Centrum se také bude účastnit činnosti Fondu Borise Němcova, konkrétně organizace pravidelného Fóra Borise Němcova, přípravy projektu letní školy, sestavování ratingu mladých ruských intelektuálů a přípravy stipendijního programu pro podporu magisterských studentů, doktorandů a mladých vědců, zabývajících se Ruskem.

Nové centrum bylo představeno ve středu 10. května 2017 v 16 hod v budově Filozofické fakulty UK v Hybernské 3 (místnost č. 303). V diskuzi o aktuálních možnostech výzkumu východní Evropy vystoupili

  • Žanna Němcovová, zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu
  • Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK
  • Jelena Lukjanovová, profesorka Vysoké školy ekonomie, Moskva
  • Alexandr Morozov, politolog.

Tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média:
Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951

Marek Příhoda
ředitel Ústavu východoevropských studií
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
marek.prihoda@ff.cuni.cz


Související články