VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 08/2016 – Harmonogram přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017 a příprav přijímacího řízení pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018

Obsah

Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na ustanovení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řád přijímacího řízení, v platném znění, a na opatření děkana č. 7/2016, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“).

Plný text

2016-8 Harmonogram přijímacího řízení 2016-17.pdf