VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 17/2015 – Statut Koncepčního grémia děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Koncepční grémium děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „grémium“ a „fakulta“) je akademický poradní orgán děkana fakulty zřízený pro odbornou diskusi o otázkách dlouhodobého rozvoje fakulty, zejména v oblastech studia, vědy a výzkumu.

Plný text

2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf