Sbírka odlitků antické plastiky FF UK se znovu ocitla na cestách

Sbírka odlitků antické plastiky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, která vznikala převážně v průběhu 19. a začátkem 20. století, dnes čítá dohromady 550 kopií nejvýznačnějších i méně známých uměleckých děl starověku. Na 170 sádrových odlitků soch, bust a reliéfů sbírky se dalo začátkem letošního září po třech letech znovu do pohybu.

Zatímco nejznámější část této kolekce je vystavena již bezmála padesát let v Galerii antického umění v Hostinném, osudy další, neméně početné skupiny odlitků připomínají bloudění bájného Odyssea. Po vystěhování z jízdárny zámku v Litomyšli v roce 2011 sehrála tato část sbírky hlavní roli při slavnostním znovuotevření nově zrekonstruované budovy Muzea Ústí nad Labem a zdálo se, že konečně znovu nalezla trvalejší domov. Do pouhých dvou letech existence expozice Antický sen však přišla výpověď, a tak se s počátkem letošního podzimu odlitky vydaly na další pouť, tentokrát na státní zámek Duchcov, kde má ve spolupráci s Národním památkovým ústavem během příštího roku vzniknout nová expozice zaměřená nejen na antické umění, ale i jeho odkaz a odraz v renesančním a barokním umění. Další podrobnosti a fotoreportáž ze stěhování odlitků najdete na webových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Více o sbírce na stránkách http://antika.ff.cuni.cz.

P1200577 P1200726 P1200787 P1200779

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK