Objev v Uzbekistánu. Čeští archeologové nalezli zavlažovací systém z doby bronzové

Když v létě vyrazila tříčlenná skupina badatelů z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK do Pašchurtské doliny, očekávala, že se bude věnovat průzkumu kurganů, tedy mohyl typických pro stepní kultury. Nedaleký nález však jejich další plány zcela změnil. Podařilo se jim objevit sídliště datovaná do doby železné a bronzové se zachovaným zavlažovacím systémem.

Celý článek: Objev v Uzbekistánu. Čeští archeologové nalezli zavlažovací systém z doby bronzové [iforum.cz, 4. listopadu 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK