O Letní školu slovanských studií mají zájem i studenti z Peru, Mongolska či Mexika

58. běh Letní školy slovanských studií byl slavnostně zakončen ve Velké aule Karolina 21. srpna. Do Prahy se na ni sjelo 142 účastníků ze 37 zemí.

Na letní škole se pravidelně setkávají studenti z celého světa. Posluchači absolvovali kurzy českého jazyka, které byly diferencovány podle stupně jazykových znalostí do čtyř kategorií. Pro pokročilé byly kromě jazykové výuky připraveny i odborněji zaměřené semináře. Na jazykovou výuku a přednášky již tradičně navazoval bohatý kulturní a společenský program.

„Osobně jsem velmi rád, že se s příznivým ohlasem setkala výuka fonetiky v kurzech začátečníků a mírně pokročilých a že byl i mimořádně velký zájem ze strany ostatních účastníků Letní školy o odpolední fakultativní konzultace s profesionálními fonetičkami, které významně napomohly při odstraňování nedostatků v náležité české výslovnosti studentů,“ říká PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., ředitel LŠSS a zároveň zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK.

58. běh Letní školy slovanských studií se konal pod záštitou rektora UK profesora Tomáše Zimy od 25. července do 22. srpna.

O Letní školu slovanských studií mají zájem i studenti z Peru, Mongolska či Mexika [iforum. cz, 22. srpna 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK