Letní škola slovanských studií FF UK letos již pošedesáté přivítá zájemce o češtinu z celého světa

Více než 140 zájemců o češtinu z téměř čtyř desítek zemí světa se sjede do Prahy. Od 29. července do 26. srpna 2016 se zde zúčastní jubilejního 60. běhu Letní školy slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Během čtyř týdnů se v rámci kurzů budou seznamovat s českým jazykem, literaturou a historií. Zájem o účast na pražské Letní škole slovanských studií je i přes snižující se počet bohemistických pracovišť ve světě v podstatě konstantní; v letošním roce zaznamenáváme ale mírný nárůst počtu účastníků

Stejně jako v minulých letech i letos bude jazyková výuka rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti. Přímá jazyková výuka bude probíhat pět hodin denně po dobu čtyř týdnů konání školy, celkem tedy 120 hodin. Zároveň si účastníci budou moci vybrat z řady volitelných seminářů.

Integrální součástí programu jsou i přednášky rozvržené do tří cyklů. První cyklus je věnován otázkám jazykovědným a bude přednášen v češtině. Druhý cyklus, rovněž přednášený v češtině, bude věnován problematice české literatury, kultury a umění a české historie. Třetí cyklus, věnovaný českým dějinám a kultuře, je přednášen buď v angličtině, nebo v němčině, aby se ho mohli zúčastnit i ti studenti, jejichž znalosti češtiny nejsou zatím takové, aby mohli s plným porozuměním sledovat české přednášky. Profilové přednášky budou věnovány významným kulturně historickým výročím, na něž je letošní rok velmi bohatý (700 let od narození zakladatele pražské univerzity Karla IV., 80 let od narození Václava Havla, 260. výročí narození W. A. Mozarta, 100 let od úmrtí rakousko-uherského císaře a českého krále Františka Josefa I., 150 let od ukončení prusko-rakouské války, 150 let od světové premiéry opery B. Smetany Prodaná nevěsta, ale i 800 let od první zmínky o městě Příbrami a 500 let od založení města Jáchymova). Přednášet budou čelní odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR i z dalších institucí, např. Jan Royt, Vladimíra Dvořáková, Jan Kuklík, Marie Čechová, Jana Hoffmannová, Václav Pavlíček, Jarmila Gabrielová, David Eben, dále Eduard Stehlík, Michal Stehlík, Jana Svobodová, Jan Jirák, Miroslav Hroch, Lenka Bobková, Zdeněk Beneš, Ludmila Zimová, Josef Peřina a řada dalších.

IMG_5138Nedílnou součástí Letní školy slovanských studií je i velmi bohatý kulturní a společenský program. Pro účastníky jsou připraveny koncerty (pro LŠSS vystoupí Stamicovo kvarteto, hobojistka Karolina Vocelová, cembalista a varhaník Jan Kalfus, varhanice Sylvia Georgieva a basista Jan Morávek), promítání českých filmů, poslechové hudební pořady či návštěvy pražských muzeí a galerií, účastníci například navštíví Česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně a výstavu Druhý život Karla IV. v Karolinu, dále navštíví Muzeum Antonína Dvořáka ve vile Amerika či Knihovnu Václava Havla. O víkendech se navíc mohou zúčastnit exkurzí a výletů, které budou mít literárně místopisný či kulturně historický charakter a účastníkům přiblíží realitu každodenního života v České republice. Účastníci navštíví například Karlovy Vary, Loket, Plzeň, Brandýs nad Labem, Příbram, Dobříš, Čapkovu Strž, Dvořákovu Vysokou, Říp, Prachovské skály.

Vzhledem k tomu, že se letos na Univerzitě Karlově koná Letní škola již pošedesáté a že vzpomínáme kulatého výročí narození Karla IV., bude se souběžně s Letní školou v době od 15. do 20. srpna 2016 konat i VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku nazvané Čeština – jazyk evropský a světový, kterého se zúčastní přední bohemisté a slavisté z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. Jednání sympozia bude věnováno pěti tématům:

  1. doba Karla IV. a čeština;
  2. lingvistický a lingvodidaktický popis češtiny pro cizince;
  3. zkušenosti z výuky češtiny pro cizince;
  4. význam podpory zahraničních bohemistik ze strany českého státu;
  5. význam Letní školy slovanských studií pro šíření znalostí českého jazyka a české kultury v zahraničí.

Po slavnostním zahájení sympozia se uskuteční vernisáž výstavy 60. let Letní školy slovanských studií.

Výstava bude mapovat zajímavou historii nejstarší české Letní školy slovanských studií, jíž se do roku 2015 zúčastnilo celkem 7 109 interních a 1 592 externích, celkově tedy 8 701 účastníků. Od 3. do 59. běhu se na LŠSS vystřídalo celkem 273 lektorů (mnozí z nich ale na LŠSS působili opakovaně) a více než 180 přednášejících.

Oficiální zahájení LŠSS proběhne v sobotu 30. července od 9.30 hod. ve Velké aule staroslavného Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Slavnostní zakončení 60. běhu LŠSS se uskuteční ve čtvrtek 25. srpna 2016 v 15.00 hod. ve Velké aule v Karolinu; frekventanti LŠSS na něm převezmou osvědčení, která je zároveň budou opravňovat uplatnit výsledky letního intenzivního studia ve formě akademických kreditů na jejich domácích univerzitách (účastníci mohou za účast na pražské LŠSS získat 8 ECST kreditů).

letni skola logo 2016_barva

Kontakt pro média:

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., jiri.hasil@ff.cuni.cz

Vlastimila Mikátová, vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 381


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK