VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 18/2013 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah

 • Čl. 1 Úvodní ustanovení
 • Čl. 2 Jednooborové a dvouoborové studium
 • Čl. 3 Studijní plán
 • Čl. 4 Konkretizace studijních plánů: rozvrh a anotace
 • Čl. 5 Zápis do studia
 • Čl. 6 Zápis do dalšího ročníku
 • Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru
 • Čl. 8 Zkoušky a ostatní formy kontroly studia předmětu (atestace)
 • Čl. 9 Uznávání splnění kontrol studia předmětu (atestací)
 • Čl. 10 Individuální studijní plán
 • Čl. 11 Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství
 • Čl. 12 Státní zkouška
 • Čl. 13 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-18 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf