VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 17/2013 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Obsah

 • Čl. 1 Úvodní ustanovení
 • Čl. 2 Studijní plán a realizace studia
 • Čl. 3 Školitel
 • Čl. 4 Individuální studijní plán
 • Čl. 5 Změna individuálního studijního plánu
 • Čl. 6 Průběh studia a jeho hodnocení
 • Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru
 • Čl. 8 Kontrola studia předmětu
 • Čl. 9 Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství
 • Čl. 10 Přestup z jedné formy studia do druhé
 • Čl. 11 Státní doktorská zkouška
 • Čl. 12 Disertační práce
 • Čl. 13 Přechodná ustanovení
 • Čl. 14 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-17 - Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf