VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 19/2013 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

 • Část I. Základní ustanovení
  • Čl. 1 Úvodní ustanovení
  • Čl. 2 Poslání děkanátu
  • Čl. 3 Sídlo děkanátu
  • Čl. 4 Organizační členění děkanátu
 • Část II. Řízení děkanátu
  • Čl. 5 Základní principy
  • Čl. 6 Děkan
  • Čl. 7 Proděkani
  • Čl. 8 Tajemník fakulty
  • Čl. 9 Vedoucí organizačních útvarů děkanátu
  • Čl. 10 Pracovníci děkanátu
 • Část III. Tajemník fakulty
  • Čl. 11 Pravomoci týkající se hospodaření a správy majetku
  • Čl. 12 Pravomoci týkající se vnitřní správy fakulty
  • Čl. 13 Pravomoci týkající se pracovně-právních věcí technicko-hospodářských pracovníků
  • Čl. 14 Předpisy vydávané tajemníkem fakulty
 • Část IV. Úkoly organizačních útvarů děkanátu
  • Čl. 15 Obecné úkoly
  • Čl. 16 Agendy organizačních útvarů děkanátu
  • Čl. 17 Další úkoly
 • Část V. Ustanovení přechodná a závěrečná
  • Čl. 18 Přechodná ustanovení
  • Čl. 19 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-19 - Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf