VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Počítače pro základní součásti

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK

Praha, dne 14. ledna 2002

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

jak jsme informovali na poslední poradě vedoucích základních součástí, zakoupila fakulta pro každou katedru nebo ústav jeden osobní počítač Dell OptiPlex GX50 (procesor Celeron 1GHz, 128 MB RAM, 20 GB HDD).

Cílem tohoto opatření je zajistit, aby každá základní součást měla nejméně jeden osobní počítač, schopný komunikace a práce s elektronickými informačními zdroji fakulty a univerzity, resp. posléze s připravovaným informačním systémem UK. Proto mají všechny počítače jednotnou konfiguraci (Windows2000, Office 2000, Internet Explorer 5.5, Norton Antivirus, Winzip, Acrobat Reader, terminal, terminal service client). Na tyto nové počítačové stanice nebude možné individuálně instalovat žádný další software ani měnit jejich konfiguraci. Případné zdůvodněné výjimky je třeba konsultovat s proděkanem pro ekonomiku a rozvoj.

Počítače budou připojeny do domény Jinonice a každý, kdo bude mít zájem o přihlašování se do této domény, musí mít vytvořen na jinonickém serveru vlastní účet. Výhodou je možnost přihlásit se do internetové sítě nejen z nově přidělovaných počítačů, ale např. z každého dalšího počítače, který je v této doméně (všechny počítače v učebnách Špork a hlavní budova a řada dalších).

Žádáme proto vedoucí základních součástí, aby do 18. ledna 2002 zaslali elektronicky na adresu správce sítě webmaster@ff.cuni.cz seznam pracovníků, kteří mají zájem o zřízení účtu v doméně Jinonice (mohou to být všichni členové základní součásti, nejméně však jeden, protože jinak by základní součást nemohla s tímto novým počítačem pracovat).

Nové počítače budou distribuovány od úterý 22. ledna 2002. Přesný termín dodání počítače a jeho připojení s vámi dohodne Laboratoř výpočetní techniky, kam lze směrovat také případné další dotazy.

S pozdravem

Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.

Doc.RNDr. Petr Kolář, CSc.