VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Změna vnitřního mzdového předpisu UK

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK

Praha, dne 11. ledna 2002

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Akademický senát schválil dne 30. listopadu 2001 změnu vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, jehož součástí je nové tarifní rozpětí mzdových tříd. Tuto změnu registrovalo MŠMT dne 28. prosince 2001. Podle tohoto vnitřního předpisu nabývá tato změna platnosti dnem registrace a účinnosti první den druhého kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Podle tohoto vnitřního předpisu budou od 1. února 2002 centrálně navýšeny tarifní platy všech zaměstnanců fakulty, jejichž základní mzda je nižší než nové tarifní minimum v příslušné třídě.

Toto navýšení bude financováno z fakultního rozpočtu a nedotkne se platových balíčků základních součástí fakulty. Vedoucí těchto součástí mají možnost navrhnout další zvýšení mzdových tarifů pracovníků svých kateder a ústavů, které bude ovšem financováno již ze mzdových balíčků základních součástí na rok 2002.

O případném dalším zvýšení tarifní mzdy vedoucích základních součástí nad dolní limit nových rozpětí rozhodnu do konce ledna 2002.

Úpravu tarifních mezd pracovníků oddělení děkanátu provede tajemník fakulty.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.