VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Čerpání finančních prostředků

V Praze dne 26.3.2003

Vedoucím základních součástí

Řešitelům grantů

Věc: Čerpání finančních prostředků

Do doby schválení rozpočtu na rok 2003 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2003 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení.

Provozní prostředky pracovišť na druhé čtvrtletí 2003 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu na rok 2002.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

děkan FF UK