VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 12/2009 – Harmonogram akademického roku 2009/2010

Do 29. 9. 2009 platí harmonogram akademického roku 2008/2009

Zahájení akademického roku

29. 9. 20091

Imatrikulace

5. a 6. 10. 2009

od

do

Výuka v zimním semestru

29. 9. 2009

8. 1. 2010

Zápis do IS

29. 9. 2009 10.00 h.

30.10. 2009 18.00 h.

Vánoční prázdniny

21. 12. 2009

3. 1. 2010

Zkouškové období

11. 1. 2010

21. 2. 2010

Výuka v letním semestru

22. 2. 2010

14. 5. 2010

Zápis do IS

22. 2. 2010 10.00 h.

19.3.2010 18.00 h.

Zkouškové období

17. 5. 2010

4. 7. 2010

Letní prázdniny

5. 7. 2010

31. 8. 2010

Zkouškové období

1. 9. 2010

17. 9. 20102

Konec akademického roku

28. 9. 2010

Termín rektorského dne je stanoven na 12. 5. 2010.

září 2009

SZK bakalářské a magisterské – konkrétní termíny jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech a na úřední desce fakulty.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2009/2010 jsou zveřejněny na http://www.ff.cuni.cz/, na úřední desce fakulty a na vývěsce před studijním oddělením.

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2009

únor 2010

od 10. 5. do 28. 5. 2010

od 1. 9. do 17. 9. 2010

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

8. 2. 2010

19. 2. 2010

21. 6. 2010

2. 7. 2010

6. 9. 2010

17. 9. 2010

Státní zkouška magisterská – SZZK

25. 1. 2010

5. 2. 2010

17. 5. 2010

28. 5. 2010

13. 9. 2010

24. 9. 2010

SZZK – Učitelství pro střední školy

21. 1.2010 a 22. 1.2010

13. 5.2010 a 14. 5.2010

2. 9. 2010 a 3. 9. 2010

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

únorový termín do 15. 1. 2010

červnový termín do 28. 5. 2010

zářijový termín do 30. 7. 2010

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

lednový/únorový termín do 15. 12. 2009

červnový termín do 30. 4. 2010

zářijový termín do 30. 7. 2010

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

lednový termín do 15. 12. 2009

květnový termín do 16. 4. 2010

zářijový termín do 30. 6. 2010

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 29. 1. 2010

listopadový termín do 31. 8. 2010

Zadání bakalářských a diplomových prací na základní součásti

30.4. a 30.11. 20103

Magisterské a bakalářské promoce

3., 15., a 16. 12. 2009

14., 21. a 22. 4. 2010

1., 2. a 8. 9. 2010

Předpokládaný termín pro konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2010/2011

talentové zkoušky:

15., 22., 29. 5. 2010

oborové zkoušky:

31. 5. – 18. 6. 2010

V Praze dne 13. 5. 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)

Poznámky


1

slavnostní zahájení děkana FF UK v aule č. 131 se koná dne 29. 9. 2009 v 9 hodin.

2

pro účely započítání splněných studijních povinností za ak. rok 2009/10 budou brány v úvahu pouze atestace zadané do IS do 17. 9. 2010 včetně.

3

Termín 30.11.2010 platí pouze pro základní součásti, kteří o tento termín požádají proděkanku pro studijní záležitosti