VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 22/2008 – Režie z činností provozovaných za úplatu

Zpět

K provedení:

Účinnost: 1.1. 2009

Čl. 1 Stanovení režie v hlavní činnosti – kurzy celoživotního vzdělávání

Režie se stanovuje pro jednotlivé skupiny činností v následující výši:

 1. kurzy CŽV rekvalifikační na základě pověření MŠMT ČR k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti – skupina 64

  Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm.d), zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

 2. kurzy CŽV – individuální vzdělávací pobyty v rámci akreditovaného vzdělávacího programu-dle opatření děkana – skupina 642

  Režie 20 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm.c) 2., zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

 3. kurzy CŽV komerčního charakteru – skupina 63

  Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 4. kurzy CŽV rozvíjející profesní dovednosti v oblasti výchovy a vzdělávání – skupina 65

  a) Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH.

  b) Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 5. kurzy CŽV probíhající mimo prostory fakulty – skupina 66

  a) Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH.

  b) Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 6. kurzy CŽV, na které byly získány prostředky z jiných zdrojů (např. z dotace MŠMT, z dotace EU či jiných států)

  Výše režie se řídí pravidly poskytovatele finančních prostředků.

 7. kurzy Univerzity třetího věku

  Režie 20 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm. c) 4., zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Ruší se dále uvedené typy kursů:

 1. kurzy CŽV v rámci akreditovaného studijního programu-oboru – skupina 6404

  Režie 50 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm.c) 2., zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

 2. kurzy CŽV uskutečňované podle zvláštních právních předpisů

  Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm.c) 3., zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

 3. přípravné kurzy pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT

  Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH dle ust. § 57, odst. 1, písm. f), zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Čl. 2 Stanovení režie v hlavní činnosti – ostatní činnost za úplatu v rámci hlavní činnosti

Režie se stanovuje pro jednotlivé skupiny činností v následující výši:

 1. Kurzy KTV pro součásti UK v rámci akreditovaného studia, stř.č. 620520

  Režie 20 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 2. Ostatní kurzy KTV v rámci akreditovaného studia

  Režie 0 % z příjmů kurzu.

  Kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 3. Ostatní kurzy KTV mimo akreditované studium

  Režie 0 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 4. Kurzy pořádané základními součástmi (např.letní školy a jiné

  Režie 10 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 5. Kurzy zahraničního oddělení – americké programy

  Režie 20% z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 6. kurzy češtiny za úplatu pro cizince studující v rámci programu ERASMUS

  Režie 0 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 7. Výzkumná činnost

  Režie 20% z příjmů.

  Podléhá základní sazbě DPH.

Čl. 3 Stanovení režie v doplňkové činnosti

Režie se stanovuje pro jednotlivé skupiny činností v následující výši:

 1. Kurzy pořádané základními součástmi

  Režie 20 % z příjmů kurzu.

  Kurzy podléhají základní sazbě DPH.

 2. Prodej knih a časopisů

  Režie 20 % z příjmů.

  Podléhá základní sazbě DPH.

 3. ostatní výdělečná činnost (např. poradenství, znalecká činnost)

  Režie 20 % z příjmů.

  Podléhají základní sazbě DPH.

 4. Výzkumná činnost

  Režie 20% z příjmů.

  Podléhá základní sazbě DPH.

Čl. 4 Způsob odvodu režie

Režie se odvádí ve stanovené výši z tržeb po odečtení odvedené DPH (v případě, že je uplatňována).

Při výpočtu režie lze ponížit výchozí tržby o tu část příjmů, která je určená na samostatnou úhradu ubytování v případě, že je vyčíslena nejpozději před zaúčtováním tržeb

Čl. 5 Další ustanovení

1) Výjimky z výše režie může na období jednoho akademického roku stanovit tajemník nebo děkan.

2) Toto opatření nabývá účinnosti 1.1. 2009 a týká se kurzů, které budou zahájeny po 1.1.2009.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

V Praze dne 31. 10. 2008