VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 30/2006 – ke kopírovacím kartám

1. Zálohy na kopírovací karty

Zálohy na kopírovací karty nelze hradit z prostředků, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem („dotační“). Zálohy na nákup kopírovacích karet z nedotačních prostředků lze proplatit na základě předloženého dokladu o nákupu karty proti podpisu pověřené osoby. Takto pořízené karty podléhají inventarizaci, jejíž provedení příslušná pracoviště prokážou doložením formuláře, který je přílohou tohoto opatření.

Zálohy na pořízení kopírovacích karet poskytnuté v předchozích obdobích z dotačních prostředků a evidované na středisku provozních prostředků základních součástí (713xxx) je nutné vyúčtovat do 31.12. 2006.

2. Dobíjení a čerpání kreditu

Doklady za nákup kreditu na kopírovací karty (tj.za dobití karty) předložené k proplacení budou účtovány ekonomickým oddělením přímo do nákladů (na účet 518 – kopírovací služby). Zaúčtování do nákladů předpokládá, že proplacený kredit byl v daném účetním období plně spotřebován. Tuto skutečnost výslovně uvede předkladatel dokladu na průvodní list dokladu.

3. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 5.12. 2006.

V Praze dne 5. 12. 2006

PhDr. Michal Stehlík Ph.D.

děkan

Příloha:

formulář – zápis o provedení inventury xeroxových karet