VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 15/2006 – k vyplácení doktorandských stipendií

V souladu se stipendijním řádem UK stanovím pro období duben až září 2006 tuto výši doktorských stipendií pro studenty prezenčních ročníků:

  1. ročník 5 000,-Kč

  2. ročník 6 500,-Kč

  3. ročník 7 500,-Kč

  4. ročník 6 000,-Kč.

Akademický senát projednal na svém jednání 11.5.2006.

V Praze dne 15.5.2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK