Přípravné kurzy

Kontakt

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Jindřišská 27, 5. p.
110 00 Praha 1

 

 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

(rigorózní řízení)

hl. budova, 1.p, místnost 126

Přípravné kurzy 2018/2019

Kurzy CŽV

Katedra/Ústav

Stupeň studia

Archiv přípravných kurzů 

Kurzy CŽV

Katedra/Ústav

Stupeň studia

Andragogika KANPR Bc.
Bohemistika  ÚČJTK Bc.
Co je to film KFS Bc.
Čeština v komunikaci neslyšících  ÚJKN Bc.
Divadlo do kapsy  KDV Bc
Filosofie a religionistika  ÚFAR Bc.
Francouzská filologie  ÚRS Bc.
Hudební věda ÚHV Bc.
Hispanistika  ÚRS Bc.
Informační studia a knihovnictví ÚISK Bc.
Italianistika  ÚRS Bc.
Mezikulturní komunikace ÚTRL Bc., Mgr.
Německý jazyk a literatura ÚGS Bc.
Německý jazyk a literatura ÚGS Mgr.
Psychologie  KPS Bc.
Pedagogika KPED Bc.
Seznámení s hudební vědou ÚHV Bc.
Sociální práce SOCP Bc.
Sociální práce SOCP Mgr.
Sociologie KSOC Bc.